O nás

Súkromná zubná ambulancia Dent-UM s.r.o

Naša zubná ambulancia vznikla v roku 2011. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera a poisťovne Union. Ošetrenie poskytujeme aj pre samoplatcov. Pri ošetrení nie je potrebný prenos zdravotnej karty.

Určený zdravotný obvod našej ambulancie tvoria ulice: Muškátová, Púpavová, Astrová, Ružová, Klinčeková, Ľaliová a Snežienková.

  • COVID-19

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 sa riadime odporúčaním regiónálneho a celoštátneho semafóra. Aktuálne nariadené opatrenia si môžete pozrieť aj na stránke Slovenskej komory zubných lekárov

image
Naše služby

Ošetríme vás aj bez zdravotnej karty

Preventívne prehliadky

Preventívnu prehliadku u stomatológa by mal absolvovať každý raz ročne. Detí do 18 rokov majú absolvovať prehliadku dvakrát ročne. V rámci prehliadky včas upozorníme pacienta na začínajúci problém a zároveň poučením často aj zabránime vzniku resp. pokračovaniu kazu.

Ošetrovanie pacientov do 18 rokov

Je dôležité, aby dočasný (mliečny) chrup vydržal do doby svojej prirodzenej výmeny. Potrebné je poučenie rodičov zo strany stomatológa. Ak už došlo k vzniku kazu, je nutné čo najskôr kaz odstrániť a zub opraviť. Z toho dôvodu je vhodné absolvovať prehliadky dvakrát ročne. Prvú návštevu zubného lekára netreba odkladať až do momentu, „keď už kaz dá o sebe vedieť“. Prvú návštevu spolu so založením karty pacienta je možné vykonať od jedného roka veku dieťaťa.

Zubné výplne (plomby)

Ak už kaz vznikol a prekročil hranicu skloviny, je treba kaz odstrániť a poškodenie opraviť zubnou výplňou. Podľa veľkosti a lokalizácie kazu, odporučíme typ výplne. Na výber sú kvalitné amalgámové, skloionomérne a fotokompozitné výplne ktoré vymodelujeme do anatomického tvaru s ohľadom na estetiku a komfort čistenia. Výplňami je možné opraviť aj ďalšie defekty chrupu ako napr. ulomené časti zubov a poškodenia krčkov.

Endodoncia a reendodoncia

V prípade, že už došlo k poškodeniu zubnej drene pôsobením kazu alebo iného faktora, je potrebné ošetrenie koreňového kanálika. Výkon sa musí previesť dôkladne, aby nedochádzalo k vzniku neskorších zápalových procesov na koreni zuba, ktoré sú už často sprevádzané bolesťou a opuchom. Takýto zub je potom zdrojom infekcie. Ak už takýto koreň so zápalovým procesom existuje, je možné vykonať opätovné ošetrenie a preliečenie (reendodonciu).

Stomatochirurgia

Extrakcia zuba (vytiahnutie zuba) – či už pre neopraviteľné poškodenie alebo na žiadosť čeľustného ortopéda.
Hemiextrakcia – u viackoreňových zubov je možné odstránenie jedného koreňa, zabráni sa tak strate celého zuba.
Resekcia koreňového hrotu – odstránenie špičky koreňa, v opodstatnených prípadoch. Úpravy mäkkých tkanív, odstránenie uzdičiek, úpravy pred zhotovením zubnej náhrady.
Protetika- náhrady chýbajúcich zubov podľa možností:
1. fixnými náhradami (mostíky a korunky),
2. snímateľné náhrady,
3. kombinované náhrady.

Röntgenové pracovisko

Naša zubná ambulancia je vybavená digitálnym röntgenovým prístrojom, vďaka čomu môžeme problémy riešiť rýchlejšie a efektívnejšie. Digitálny prístroj zároveň vyžaruje minimálne žiarenie.

Digitálne röntgénový prístroj sme rozšírili aj o možnosti panoramatického a 3D snímkovania. Dokážeme tak akútne riešiť aj zložitejšie prípady hneď v našej ambulancii, bez potreby návštevy ďalšieho zariadenia.

Vybavenie ambulancie


Neustále sa snažíme investovať do vybavenia ambulancie, tak aby u nás pacienti našli najmodernejšie vybavenie pre svoje ošetrenie. Pre komfort našich pacientov sme ambulanciu vybavili aj moderným röntgenovým pracoviskom, ktoré dokáže realizovať jednoduché snímkovanie jednotlivých zubov, ale aj pokročilé panoramatické snímky či najmodernejšie 3D snímkovanie.

Röntgén OPG NewTom GO2D-3D

  • S funkciou SafeBeam zaisťuje najnižšiu možnú expozičnú dávku žiarenia.

Kde nás nájdete

Od 1.1.2021 sa ambulancia presťahovala do nových priestorov na adrese: Cyrila a Metoda 2039/12.

V blízkosti železničnej stanice

Neďaleko železničnej stanice. Odbočka z ulice Masarykovej. Dom s bielo zelenou fasádou.

Telefonické objednanie

Na vyšetrenie je potrebné byť telefonický objednaný.

Ošetrenie aj mimo ordinačných hodín

Po dohode s lekárom vo výnimočných prípadoch poskytujeme aj ošetrenie mimo ordinačných hodín.

image

Ordinačné hodiny

Ordinančné hodine sa snažíme prispôsobiť pacientom aj preto v pondelok ponúkame ordinančný čas od 12:30 do 18:00, tak aby ste si mohli naplánovať ošetrenie aj bez obmedzení v práci.