Poskytujeme služby na najvyššej úrovni pre maximálnu spokojnosť pacientov.

KVALITA - ODBORNOSŤ - DOSTUPNOSŤ

výber z našich služieb

icon

ZUBNÉ NÁHRADY

image

VIAC

icon

OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV

image

VIAC

O NÁS

Zubná ambulancia

pic1

Naša zubná ambulancia vznikla v roku 2011. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poiťovne, poisťovne Dôvera a poisťovne Union. Oštrenie poskytujeme aj pre samoplatcov.

VIAC

Spádová oblasť

pic2

Obvod tvoria nasledovné ulice v meste Michalovce: Muškátová, Púpavová, Astrová, Ružová, Klinčeková, Ľaliová a Snežienková.

VIAC

SPÁDOVÁ OBLASŤ - OBVOD

Máte slobodnú voľbu lekára, všeobecného aj špecialistu. Iba s ním musíte uzavrieť písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár mimo vášho zdravotného obvodu vás môže odmietnuť len z dôvodov, ktoré vymedzuje zákon, najčastejšie ak už má plný stav alebo vyčerpané limity zo zdravotnej poisťovne. No lekár v obvode vášho trvalého alebo prechodného bydliska vás ani z dôvodu „plného stavu“ nesmie odmietnuť. Ktorý to je, to zistíte na svojom úrade samosprávneho kraja.